ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות חוגגים את הסיגד בירושלים אך גם באתיופיה