ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות זוכרים את יהודי אתיופיה שנספו בדרך לישראל