ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות זוהר למרחקים: ראיון עם רץ המרתון זוהר זמירו