ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון הממשלה תשקול מחדש את ההחלטה להפסיק העלאתם של בני הפלשמורה