ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות הגדת יהודי אתיופיה, בעריכת הרב מנחם וולדמן