ראשי מידע, נתונים ומחקרים כללי מידע ומחקרים כללים האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל – לקט נתונים לרגל חג הסיגד