ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה שגרה מכתבי התנגדות לראש הממשלה ולשרת הקליטה, וקראה לממשלה לחזור בה מהחלטתה להמשיך הנצחת הטיפול ביוצאי אתיופיה בידי משרד הקליטה