ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות דרישה: להכניס את עליית אתיופיה לספרי הלימוד