ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון דיון בוועדה לזכויות הילד, שהתקיים בתאריך 24/6/14