ראשי מידע, נתונים ומחקרים כללי כתבות כלליות דורש 100 אלף ש' מאגד: "נהג צעק כושי מסריח"