ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות בקשה מהרבנות: להחיל חג אתיופי על כל היהודים