ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון בג"ץ טירפד תוכנית הממשלה לסיים את העלאת בני הפלשמורה עד אמצע השנה