ראשי מידע, נתונים ומחקרים צבא צבא - כתבות אתיופים בצה"ל: פחות קרביים, יותר נהגים