ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה תעסוקה וכלכלה - מחקרים וניירות עמדה משרות ייעודיות עבור קהילת יוצאי אתיופיה לנציבות שירות המדינה