ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון איציק אישרה את מינויו של מזור בהיינה לח"כ