ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות אזכרה למתים בעליית אתיופיה: "מכירים בנו"