ראשי מידע, נתונים ומחקרים עלייה וקליטה עלייה וקליטה - כתבות אדרי: קיצוץ בתקציב הקליטה – מסר שלילי לעולים